Yaşar Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği Bölümü – Verimlilik, maliyet ve kalitede güçlü endüstri sistemleri tasarlayan mühendislerin bölümü…

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Tanıtım Videosu

En eski mühendislik dallarından olan İnşaat Mühendisliği, Türkiye gibi yoğun nüfus artışıyla beraber hızlı bir ekonomik gelişim gösteren ve bunun sonucunda sürekli büyük kentlere göç yaşayan ülkelerde oldukça önemli bir mühendislik alanıdır. Kentleşmenin 1990’lardan sonra çok hızlı ve büyük bir şekilde ilerlediği ülkemizde, çağın gelişen koşullarına ve teknolojinin getirdiği yeniliklere hâkim ve bunları doğru şekilde kullanabilen inşaat mühendislerine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda deprem kuşağında yer alan ve gerek proje, gerekse kullanılan malzeme açısından problemleri olan birçok yapının bulunduğu ve hala da bu tarz yapıların inşa edilmeye devam ettiği ülkemizde, hem ulusal hem de uluslararası olarak yetkin, bilgili ve donanımlı inşaat mühendisliği eğitimine gerek duyulmaktadır. Teknolojinin her geçen gün hayatta daha fazla yer kapladığı günümüzde, bu teknolojilerin doğanın getirdiği her türlü zorluğa karşı durabilecek yapıların tasarım, planlama, hesaplama ve yapımında en doğru şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Açılması planlanan Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, bu hedefle bilgi teknolojilerini en aktif bir şekilde kullanarak daha sağlam, daha dayanıklı ve çevreye daha duyarlı yapılar projelendirebilecek sektöre ve rekabete hazır mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.